5 trender i bokvärlden

Jane Friedman följer marknadstrender i bokbranschen, USA. Baserat på hennes analys har jag identifierat 5 tydliga trender. Även om jag därmed utgår från amerikanska fakta så tycker jag mig känna igen samma trender även i Sverige. Har du svenska fakta som stärker eller motbevisar att dessa fem trender gäller även för den svenska bokvärlden så tar jag tacksamt emot det i kommentarsfältet.

De fem trenderna i bokvärlden just nu är:

  1. Trumpfaktorn spiller över i bokvärlden
  2. Verklighetsflykt blandat med nostalgi
  3. Tidsoptimerad litteraturkonsumption
  4. Hantverk övertrumfar originalitet
  5. Tydlig pitch och personligt varumärke avgörande för framgång

Trump-faktorn spiller över i bokvärlden

Non-fiction för vuxna ökar och trenden visar tydligt att fakta säljer allt bättre samtidigt som intresset för politiska böcker minskar (trots att antalet nya titlar har ökat). Ett antagande är att ”Trump-faktorn” sätter sin prägel även på bokförsäljningen.

I den amerikanska skolvärlden finns en ny trend med så kallade underhållande faktaböcker, vilket tolkas som en motreaktion mot nutidens tyckande och ”fake news” – allt fler anser att det är mer angeläget än någonsin ett ta ansvar för att förmedla fakta och sanning. Här är jag själv nyfiken på om detta är en trend som syns även i Sverige.

Verklighetsflykt blandat med nostalgi

I en värld som av många uppfattas ”uppochner”, med mycket tyckande, snabb teknikutveckling osv, söker sig allt fler läsare till böcker som ger en tillflykt. Trendanalytiker inom bokvärlden pekar därför ut verklighetsflykt blandat med nostalgi som tidstypiskt.

Skräckgenren är ett konkret exempel som just nu har ett uppsving, delvis tack vare nostalgi. Millenie-läsare är nostalgiska kring livet före sociala media, och allt fler böcker på det temat börjar växa fram.

Tidsoptimerad litteraturkonsumtion

Grafiska noveller ökar markant, och är en trend över alla åldersgrupper. Det är ett enklare och mer snabbläst sorts läsande som attraherar många idag. Det speglar även övriga samhället där mycket media-konsumtion bygger på bilder; sociala media, tv/youtube, gaming osv.

Ur det perspektivet kan vägen in till mer läsande (hos ovana läsare) gå genom grafiska noveller.

Ljudböcker ökar, vilket även det till stor del handlar om tidsoptimering: man kan t ex motionera eller köra bil och samtidigt njuta av en bok.

Hantverk övertrumfar originalitet

Böcker som säljer bra över tid är (fortfarande) böcker med en riktigt bra historia med flera lager, en tydlig författarröst och där man lyckas beröra läsaren. Framgångsrika böcker drivs av riktigt, riktigt bra skrivande – hantverket – snarare än originalitet.

Det som växer fram allt mer är att historien i sig ska vara riktigt bra – men även historien OM historien, dvs det som kan väcka nyfikenhet hos media och läsare (se nästa punkt). Jag tänker att det alltid har varit viktigt med en bra story, men nu ska man även koppla på storytelling till boken.

Tydlig pitch och personligt varumärke avgörande för framgång

En tydlig klo, ”hook”, är avgörande för framgångsrik marknadsföring. Oavsett hur bra hantverket är, så är det viktigare än någonsin att ha en tydlig pitch kring boken.

En tydlig trend de senaste åren är även att författare får ta ett allt större ansvar för marknadsföringen. Publicister marknadsför sällan författaren utan enbart boken, vilket långsiktigt inte gynnar författaren, eftersom läsare minns boken men inte vem som skrev den. Byggandet av författarens varumärke faller ofta på författaren själv, även om hen ibland kan få stöd i detta.

Författare som agerar med en publik är bättre positionerade att nå framgång. Det blir allt mer nödvändigt för författare att delta i konversationer som angränsar till den genre eller det tema deras egen bok behandlar. Mest framgång har de författare som redan har följare och som bygger upp ett intresse runt en idé eller koncept, därför finns det mycket att vinna för författare att hitta sin grupp av passionerade människor.

Oavsett kategori, så söker förläggare och agenter sådant som kan sticka ut i media. Återigen är det pitchen som blir avgörande. Det spelar stor roll för framgången hur författaren lyckas väcka medias intresse för sin historia och där återkommer kopplingen till att boken behöver vara bra men även berättelsen om boken, bokens tema eller om författaren.