Gästbloggare Sharon Elbaz: Även en lektör behöver en lektör

Sharon Elbaz arbetar till vardags som lektör och har samtidigt filat på ett eget manus, en dystopi i tre delar. När manuset började bli klart insåg hon att även en lektör behöver en lektör, dvs någon som neutralt och professionellt granskar olika aspekter av manuset och hjälper det nå sin fulla potential. 

Här berättar Sharon om det lektörsutlåtande hon fick av mig:

När vi tittar på framgångsrika författare så kan vi se en sak som de alla har gemensamt: de övar sin förmåga att skriva ständigt och jämt. De tar sig tid till att skriva, skapa och redigera en scen, ett kapitel eller ett stycke fram till att det är precis rätt. De spenderar timmar och dagar med att omarbeta texten och är fast beslutna att göra det bästa de kan med sin text. När de är så klara som de kan bli med sin egen text så låter de andra titta på den. Och här ligger nyckeln! När du jobbar med samma text flera gånger så blir du lätt ”hemmablind”, som det kallas. Det betyder att du är så nära din text och vet vad du vill säga att du lätt kan missa enkla fel.

Det var just därför som jag lät Gilly titta på första delen i min dystopi. Genom sitt skarpa öga lyckades hon uppfatta saker som jag inte själv sett.

Gilly ställde även viktiga och specifika frågor som fick mig att tänka en extra gång på texten, vilket bland annat resulterade i att jag fick möjlighet att verkligen ställa rätt frågor till min text. Det kunde vara frågor som berörde om en scen verkligen behövdes eller om ett helt kapitel hade ett syfte. Ibland kom jag fram till att den fanns ett syfte för en viss händelse medan andra gånger så insåg jag att det fanns rester från en gammal idé kvar.

Efter att jag fått hennes utlåtande fick jag även möjlighet att ställa frågor till Gilly och fick därigenom ytterligare förklaring till hennes olika ändringsförslag eller synpunkter. Detta utbyte kan verka läskigt för någon som fått ett utlåtande från en lektör, men är ett sätt att verkligen förstå sin lektör och varför denne poängterat vissa saker.

Jag kan inte nog poängtera hur värdefullt det är att få någon annans åsikter och tankar om en berättelse en själv jobbat med i månader och ibland år.

Genom sitt skarpa öga lyckades Gilly uppfatta saker som jag inte själv sett. Gilly ställde även viktiga och specifika frågor som fick mig att tänka en extra gång på texten, vilket bland annat resulterade i att jag fick möjlighet att verkligen ställa rätt frågor till min text. 

Sharon Elbaz

En gång lät jag min syster läsa en text jag skrivit och hon bad mig läsa upp en av meningarna. Jag läste den först tyst och frågade henne vad det var hon ville att jag skulle se.

”Läs den högt för mig”, sa hon.

Och jag läste. ”Hon öppnade dörren och gick in.”

”Läs den igen”, sa min syster och indikerade att jag läst slarvigt.

Vid det här laget började jag bli aningen frustrerad eftersom jag inte förstod vad det var som var fel med meningen. Det var ju en enkel mening. ”Hon öppnade dörren och – ”

”Igen!”

Jag tittade upp på henne och förstod inte vad i hela världen det handlade om.

”Hon öppnade dörren – ” Hon avbröt mig innan jag ens hunnit läsa klart halva meningen.

”Nej. Läs ordentligt!

Jag tittade på varje ord när jag läste. ”Hon dörren och – ”

Den här gången avbröt jag mig själv för jag såg vad det var hon sett hela tiden. Ordet ”öppnade” fanns inte med i meningen, men jag hade ändå läst den eftersom jag visste precis vad som skulle hända i texten.

När jag återigen mötte min systers blick log hon sådär självsäkert och jag skrattade, aningen skamsen.

Jag var hemmablind på min text.

När du låter någon annan titta på din text så är det viktigt att vara öppen för läsarens konstruktiva kritik. I mitt fall hade jag kunnat bli arg på min syster och inte lyssna på några fler av hennes synpunkter och då hade min text inte blivit bättre.

Och det gäller framför allt även oss som jobbar med texter varje dag. Även om jag kan det jag gör, har utbildat mig och vet hur det ska vara så behöver även jag hjälp när det kommer till min egen text. För den egna texten är annorlunda. Våra egna berättelser är annorlunda från andras. Vi ser inte våra egna brister och det är därför även lektörer behöver lektörer.

Sharon Elbaz

Hemsidasharonelbaz.com
Sociala medier: @sharonelbazmanusutvecklare
Youtubehittar du här