3 tips för placering av backstory

Backstory handlar om att använda karaktärens förflutna för att förstå deras nutid. När backstory används på ett bra sätt förstår läsaren på ett djupare plan hur karaktärerna (miss-)uppfattar omgivningen och händelser som påverkar dem. Här får du tips på hur du kan använda backstory effektivt, och vad du som författare INTE ska göra.

När jag använder ordet ”backstory” avser jag de återblickar som finns i en skönlitterär berättelse, som lyfter fram sådant som har påverkat dina karaktärer INNAN berättelsens början.

Backstory är allt det som har hänt din karaktär innan din berättelse börjar. Det är ett av författarens främsta verktyg för att få läsaren att förstå dina karaktärers mål och farhågor, varför de är som de är. Men backstory kan också vara svårt att balansera rätt så det inte glider över i sk infodumpning som tar fokus ifrån huvudberättelsen och upplevs som en tråkig transportsträcka.

Vår livshistoria påverkar hur vi agerar idag

Vi använder alltid våra tidigare erfarenheter för att förstå sådant som sker just nu. Vår historia påverkar alla val vi gör, alla beslut vi fattar (i stort och smått), varje dag. Likadant är det i en berättelse: karaktärerna förstår nutiden baserat på tidigare erfarenheter.

Backstory påverkar allt som händer i din historia, av den enkla anledningen att backstory handlar om sådant som påverkat din karaktärs motivation, självbild och/eller världsbild. Din karaktärs bakgrundshistoria påverkar vem han eller hon är idag.

Dina karaktärers bakgrundshistoria handlar därför om VARFÖR de är som de är när de kliver in i berättelsens början. Vad ser de som sanningar? Vad har de för mål? Vilka rädslor eller missuppfattningar lever de med?

Det kan vara något din karaktär har upplevt som traumatiskt, det kan vara ett svek, att hen blivit sårad eller skadad, någon orättvisa som påverkat hen eller att hen lever med något fysiskt eller psykiskt som avviker från normen.

Backstory visar hur karaktären uppfattar världen

Backstory ger läsaren insikt i hur karaktären ser världen, vad hen värdesätter och varför. Genom att portionera ut relevant bakgrundshistoria får läsaren viktiga detaljer om karaktären, utan att bromsa berättelsen.

Den bakgrundsinformation som är viktig handlar alltså varken om händelsen i sig eller en generell ”karaktärsbrist” – utan hur händelser från det förflutna påverkar din karaktär idag.

Ofta är det någon sådan brist som din karaktär behöver överkomma för att nå sitt verkliga mål i slutet av berättelsen.

Vanliga misstag i placering av backstory

Som jag nämnt tidigare: din karaktärs tidigare erfarenheter bidrar till deras världsbild, rädslor, värderingar och mål idag och är därför en viktig pusselbit i din berättelse. Utmaningen som författare är att presentera detta för läsaren utan att avbryta berättelsens framåtrörelse. Per definition innebär ju en återblick till det förflutna ett avbrott i din berättelses framåtrörelse. Det finns särskilt två vanliga misstag när det handlar om placering av backstory:

Allt på en gång, gärna tidigt

Det är vanligt att författare vill försäkra sig om att läsaren i ett tidigt skede verkligen ska förstå det som sker eller är på väg att hända och därför lägger in mycket bakgrundsinformation tidigt i berättelsen. Effekten för läsaren blir lite som att trycka på en paus-knapp.

Läsare behöver sällan förstå hela karaktärens bakgrundshistoria direkt, utan tar gärna emot små ledtrådar som efter hand ger en mer komplex bild av din karaktär.

Författarens favoriter

Du som författare vet mycket om karaktären och vill gärna dela med dig. Du som författare SKA veta avsevärt mycket mer om karaktären än dina läsare behöver känna till. I berättelsen ska du begränsa dig till sådan bakgrundsinformation som påverkar nutids-händelsen. Låt annan information genomsyra agerande, sätt att prata osv utan att skrivas ut, utan att stanna upp berättelsens framåtrörelse.

3 tips till effektiv placering av backstory i din bok

När backstory används med finess får läsaren lära känna karaktärerna och förstår hur de uppfattar (eller missuppfattar) omgivningen och händelser som påverkar dem. Nedan har jag sammanfattat tre saker att tänka på som hjälper dig att lägga in backstory på rätt sätt och på rätt ställe.

1. Just NU bidrar karaktärens bakgrundshistoria till att förstå berättelsens nutid

Backstory bör vara en reaktion på något som sker i berättelsens nutid. Vanligast är att det är ett minne som triggas av något du ser, känner, hör, doftar eller smakar. Det ska också bidra till att driva berättelsen framåt, t ex att minnet leder till ett beslut hur karaktären ska lösa en situation.

  • Väv in backstory i karaktärens tankar, dialog och iakttagelser medan de analyserar och försöker hantera händelserna som sker i berättelsen.

2. DÄRFÖR är just den här bakgrundshistorien viktig

När du hoppar ur din huvudberättelse för att gå tillbaka i tiden, behöver läsaren förstå varför den informationen är viktig. Dels handlar det om att placera informationen vid rätt tillfälle, dels om att fördjupa läsarens förståelse för din karaktär.

  • Använd backstory för att hjälpa läsaren förstå karaktärens mål, risker och hinder.

3. SMÅ PORTIONER behåller berättelsens framåtrörelse

Du har säkert hört skällsordet (i författarsammanhang) info-dumpning, som avser att författare placerar stora mängder bakgrundsinformation vid ett och samma tillfälle. Det gör att berättelsen stannar av och kan upplevas seg eller tråkig.

Berätta istället just den information som läsaren behöver känna till, just när läsaren behöver känna till det. Låt läsaren tolka lite efter hand, och låt läsaren lära känna dina karaktärer ett steg i taget. Viktigast av allt: lita på att läsaren kan hänga med i berättelsen utan att du som författare behöver avslöja för mycket.

  • Se gärna karaktärens bakgrundsinformation som ledtrådar som du kan placera i små portioner vid rätt situationer.

Övning:

Titta igenom en scen som du har skrivit.

  1. Markera allt som inte händer i berättelsens nutid.
  2. Granska så objektivt du kan: vad händer med berättelsen om jag tar bort den här informationen? Kommer läsaren kunna hänga med ändå?