Bokcirkel för författare

- en skrivkurs i bokcirkelformat

En författare är både konstnär och hantverkare. Genom att läsa, diskutera och lära av bästsäljande författares skrivtekniker utvecklar vi vårt eget författarskap. 

16 maj: Torsdagsmordklubben

Söndag 16 maj kl 18:30 – 20:00
Bok: Torsdagsmordklubben av Richard Osman
Pris: 150 kr inklusive moms 

Denna bokcirkel är den mest meningsfulla bokcirkel jag deltagit i – och jag har deltagit i många.

Jag tycker om kombinationen av att både får prata om böcker och sätta på sig hantverksglasögonen och se vilka verktyg som använts av författaren för att åstadkomma resultatet. Det gör att det inte blir så mycket fokus på om vi gillar boken eller inte, utan vad vi kan lära av författaren. Det uppstår ett större djup i både läsandet och samtalet i grupp.

Sedan uppskattar jag också Gilly, hennes dynamiska sätt att leda gruppen och lyssna på deltagarna. Hon är alltid väl förberedd och jag upplever mig se nya saker i texten varje gång.

Elisabeth Lundén

Roligt att få delta i en digital bokcirkel. Här diskuteras både känslomässig påverkan av läsningen och hur författaren använder sitt hantverk.

Gilly är väl förberedd och med hennes hjälp att analysera texten kunde jag se hur en bok kan vara uppbyggd. Kursen ger mig en boost för mitt eget skrivande. Kanske även jag kan skriva en bok?

Nina Richter-Dinan

Om skrivkursen Bokcirkel för författare

Läs som en författare

I Bokcirkel för författare läser vi varje månad en bästsäljande skönlitterär bok.

Vi läser böckerna aktivt och i syfte att identifiera vad just denne författare gör så framgångsrikt. Ju skickligare vi blir på att läsa med författarögon, ju mer kan vi utveckla vårt eget författarskap.

Lär av framgångsrika författare

I Bokcirkel för författare har vi en zoomträff varje månad. Gemensamt analyserar och fördjupar vi oss i de skrivtekniker den månadens bästsäljande författaren använder på ett särskilt skickligt och framgångsrikt sätt.

Vi delar också friskt med oss av tips på andra böcker där författaren varit skickliga i samma skrivtekniker.

Skriv som framgångsrika författare gör

Bokcirkel för författare är mer än en bokcirkel – det är en skrivkurs i bokcirkelformat. Varje månad ingår en fördjupning inom något område som månadens bok är ett positivt exempel på. Det kan t ex handla om gestaltning, miljö, tema, dramaturgi, framåtdriv, dialog, undertext, komplexa karaktärer och karaktärsutveckling, användandet av olika perspektiv eller flera tidslinjer osv.

Om du önskar få individuell respons på dina egna texter i anslutning till Bokcirkel för författare så kan du skicka upp till 1000 ord till kontakt@gilly.nu senast en vecka efter träffen. Respons får du inom en vecka. Pris 300 kr.

Delta i Bokcirkel för författare

Du kan delta i skrivkursen Bokcirkel för författare på olika sätt:

  • Anmäla dig till en träff i taget. Detta är ett flexibelt alternativ och du kan anmäla dig fram till dagen före träffen. Pris 150 kr/kurstillfälle.
  • Alla vårens tillfällen till lägre pris. Boka in dig till alla tillfällen fram till sommaren på en gång och få ett extra förmånligt pris. 

Praktisk information

Bokcirkel för författare träffas tredje söndagen varje månad, klockan 18:30 – 20:00, med uppehåll över sommaren och i december.

Vi läser skönlitterära böcker av utländska författare som nått stora försäljningsframgångar. Genre kommer variera. Böckerna presenteras med åtminstone en månads framförhållning, per e-post till dig som deltagit tidigare och/eller anmält dig till den träffen, samt på gilly.nu/bokcirkelforforfattare.

Anmälan sker genom att du klickar på länken till respektive möte. Vid anmälan får du betala anmälningsavgift (ej återbetalningsbar) och du får en bekräftelse som bokning till din kalender. Några dagar innan träffen får du en zoom-länk till mötet. Efter mötet får du ett mejl med länk till inspelat videomöte (dvs, om du skulle missa själva träffen så får du ändå del av innehållet).

Har du frågor? Tveka inte att kontakta Gilly på kontakt@gilly.nu.

Relaterade artiklar

Vid bokcirkelträffarna går vi igenom olika skrivtekniker som författaren gör särskilt bra. Nedan finns artiklar som kompletterar bokträffarnas diskussioner.

Får man växla perspektiv inom en scen?

Nora Roberts har en tydlig allvetande berättarröst, som friskt hoppar in i olika personers huvud inom samma scen. Vad tycker du: funkar det eller inte?

Vi gick dessutom igenom berättarröst, dialog och motivation/reaktion.

Två protagonister som omedelbart väcker sympati

Denna historiska romance berättas ur ett allvetande perspektiv, där författaren använder den allvetande rösten för att göra karaktärerna unika. Vi pratade om detta samt om hur författaren introducerade de två protagonisterna på ett sätt som skapar sympati.

Vi gick dessutom igenom Alices resa, hur hennes karaktärsutveckling följde den dramaturgiska kurvan.

Att skriva ur ett första personperspektiv

Jo Nesbö skriver sin roman Kungariket ur ett första personperspektiv. Hur påverkar det läsupplevelsen och hur skulle strukturen/upplägget bli annorlunda om han hade valt att lyfta in en annan perspektivperson? Det är några frågor vi diskuterade, och denna artikel om första personperspektiv skickades ut inför träffen för att få djupare diskussioner.
Kurspasset tog upp olika sätt att plantera och förvilla och överraskningar som är logiska.

Dramaturgi och tema genomsyrar och samspelar

Delia Owens strukturerar upp Där kräftorna sjunger enligt klassisk dramaturgi och håller sig nära ja/nej-frågan ”Var det Kya som mördade Chase?”. Temat som genomsyrar handlar om utanförskap: ”Vad krävs, och vad är det värt, att få känna tillhörighet?”. Bokanalysen visar hur dramaturgi och tema samspelar. Kursavsnittet handlade om miljö och förebådande, bland annat genom variation av verb.

Första kapitelanalys Sally Rooneys "Normala människor"

De första sidorna i din berättelse är helt avgörande för att fånga läsarens uppmärksamhet. Här lyfter jag fram några saker som Sally Rooney gör särskilt bra i sin inledning av boken Normala människor. Kurspasset illustrerade hur välplanerade strukturen är samt hur författaren skapar dynamik utifrån grundfrågan "kommer de bli ett par?".

Söndag 16 maj kl 18:30 – 20:00
Bok: Torsdagsmordklubben av Richard Osman
Pris: 150 kr inklusive moms

OBS! Boken utkommer 6 april, du kan förbeställa den genom Gilly för 189 kr.

Tidigare träffar

  • 18 april 2021: Gömstället av Nora Roberts
  • 21 mars 2021: Bergens stjärnor av Jojo Moyes
  • 21 februari 2021: Kungariket av Jo Nesbö
  • 17 januari 2021: Där kräftorna sjunger av Delia Owens
  • 27 december 2020: Normala människor av Sally Rooney