Skriver du en bok? Får dina karaktärer plötsligt en egen vilja, och springer åt ett annat håll än du vill? Kanske har ni till och med en livlig diskussion om detta - i ditt huvud? Lugn, forskare visar att du är i gott sällskap (och då menar jag INTE den bråkige karaktären).

Fortsätt läsa Har du livliga diskussioner med dina karaktärer?

Viveca Sten pratade på bokmässan Tellus i Linköping. Här är ett litet referat baserat på vad denna härliga och inspirerande författare delade med sig av.

Fortsätt läsa Viveca Sten inspirerade på bokmässan

Öka läslusten hos gymnasieelever? Forskare menar att ökat fokus på läsupplevelse av skönlitteratur kan vara nyckeln - snarare än mätbara mål som ofta blir lärarnas fokus.

Fortsätt läsa Läsupplevelsen underskattad hos gymnasielärare?

Några trender i bokbranschen är att trumpfaktorn märks även här, att verklighetsflykt blandat med nostalgi trendar, tidsoptimering påverkar konsumptionen, pitch och personligt varumärke avgör framgång samt hantverk övertrumfar originalitet.

Fortsätt läsa 5 trender i bokvärlden