Dramaturgi fas 2: ”Hur ska protagonisten hantera den här situationen?”

I första fasen fick läsaren en möjlighet att lära känna protagonisten, förstå hennes drivkrafter och rädslor. I fas 2 ska det bli tydligt för läsaren vilka risker som står på spel och hur omfattande motståndet är. I andra fasen väver du gärna in scener som lyfter fram det underliggande temat och passar kanske på att väva in lite komik.

Första vändpunkten tvingade in vår protagonist mot oprövad mark. Hon fattade ett beslut som gör det omöjligt att gå tillbaka till livet som det var tidigare. Därmed träder berättelsen in i andra fasen, som handlar om att vår huvudkaraktär på olika sätt försöker hantera den nya situationen. Hon försöker kanske slå tillbaka och hon försöker navigera mot det nya målet. Men hon lyckas inte, inte så här tidigt i berättelsen, eftersom hon helt enkelt inte har tillräcklig kunskap ännu. Istället möter protagonisten hela tiden nya hinder, antingen utifrån eller pga inre utmaningar och brister.

Syftet med andra fasen är i stor utsträckning att visa hur dedikerat, kraftfullt, lömskt och komplext motstånd vår hjälte behöver övervinna. Spänningen stiger i och med att läsaren förstår att det kommer krävas mer mod och smartare lösningar för att övervinna motståndet och nå målet.

Denna artikel ingår i en serie om dramaturgi, som är tänkt att vara ett stöd för dig som skriver en bok: genom att förstå historieberättandets grundstruktur kommer du veta vilka element och händelser i historien du ska placera var.

 

Denna artikel ingår i en serie om dramaturgi, som är tänkt att vara ett stöd för dig som skriver en bok: genom att förstå historieberättandets grundstruktur kommer du veta vilka element och händelser i historien du ska placera var. Första delen, om dramaturgi generellt och helhetsperspektivet, hittar du i artikeln som heter Så här bygger du grunden till en bra berättelse – med avgörande händelser på rätt ställe.

Utforska det underliggande temat och låt hjälten resonera högt

I fas två finns en möjlighet för dig som författare att vara lite lättsammare, kanske till och med komisk, som kontrast mot det som annars kan bli för allvarligt. De olika försöken att hantera situationen kan ha komiska inslag, samtidigt som sakerna som hjälten lär sig nu, om motståndet och om sig själv, senare kommer att hjälpa henne i den avgörande kampen. Tänk t ex Spindelmannen när han lär sig hantera sina nya krafter.

Om det inte redan är en romantisk berättelse är det vanligt att under andra fasen introducera lite romantik, alternativt nya eller fördjupade vänskapsrelationer, i form av en bi-intrig. Syftet är vanligtvis att ge hjälten en möjlighet att kunna resonera kring det som händer (så vi som läsare hänger med) samt även ge läsaren en djupare förståelse för berättelsens underliggande tema.

Motståndet blir tydligt

I andra fasen bör antagonisten/motståndet (kan vara en person eller t ex ett oväder) visa upp sig för läsarna, eventuellt även för protagonisten men inte nödvändigtvis. Syftet är främst att påminna läsaren om det svåra motståndet som hjälten möter men syftar även till att lägga grunden för den förändring som vår hjälte kommer göra vid berättelsens mittpunkt. Det kan t ex handla om att antagonisten blottar hjältens svaga punkt eller, om du skriver en berättelse ur skurkens perspektiv, så kan det handla om en scen som kraftfullt visar dennes planer.

Varje gång vår huvudkaraktär agerar, parerar och reagerar så finns det en motkraft som svarar emot. Sättet hon reagerar på leder till nya situationer som förflyttar historien framåt och fördjupar historiens tema. Detta pågår på olika sätt till dess att vi når mittpunkten, där ny information innebär att hjälten slutar reagera och pröva sig fram och istället proaktivt tar sig an utmaningen – hon vet vad som krävs för att nå målet.

 

Denna artikel ingår i en serie om dramaturgi, som är tänkt att vara ett stöd för dig som skriver en bok. Detta avsnitt handlar om andra fasen, när vår hjälte försöker hantera den nya verklighet som första vändpunktens beslut har försatt henne i.

Vill du veta mer om hur dramaturgi kan hjälpa dig skriva en riktigt bra bok?

I en artikelserie i åtta delar beskriver jag på vilket sätt dramaturgi kan hjälpa dig skriva ett bättre manus.

Tips på böcker och bloggar för dig som vill fördjupa dig i dramaturgi

Larry Brooks, Story Engineering: mastering the 6 core competencies of successful writingSe vad andra skriver om denna på Bokbloggar.se
Brooks har även webbsidan Storyfix med tips och filmer – men det mesta är säljfokuserat.

K.M. Weiland, Stucturing your novel: Essential Keys for Writing an Outstanding StorySe vad andra skriver om denna på Bokbloggar.se
Weiland har en mängd böcker om struktur, och en bra blogg Helping writers become authors där hon bjuder på kunskap.

Blake Snyder, Save the Cat! – the last book on screenwriting you’ll ever need. Boken riktar sig till filmskapare men principerna gäller lika väl för alla som vill berätta en sammanhållen dramaturgiskt hållbar historia. Se vad andra skriver om denna på Bokbloggar.se

John Truby, The anatomy of story: 22 Steps to Becoming a Master StorytellerSe vad andra skriver om denna på Bokbloggar.se
Truby har även en serie på youtube som på en övergripande nivå beskriver vad han menar är avgörande för bra historier. ISBN 978-0-86547-951-7

Detta inlägg har en kommentar

Lämna ett svar