Får man byta perspektivperson (POV, point of view) mitt i en scen?

Den senaste veckan har jag fått ett flertal frågor som handlar om berättarröst och perspektiv. Det är kanske inte helt och hållet en slump eftersom min skrivkurs ”Bokcirkel för författare” ska diskutera Nora Roberts bok Gömstället söndag 18 april, och i den boken växlar författaren perspektiv inom scenerna.

Får man byta perspektivperson (POV, point of view) mitt i en scen?

Det enkla svaret på den frågan är: om det funkar, så javisst!

Men för att besvara frågan mer konkret, låt mig fördjupa svaret något och titta på praxis.

Börja med att fundera över berättarröstens avstånd till karaktären. Berättarrösten förklaras ibland som en osynlig kameras avstånd till karaktären. Om det är ett nära perspektiv så är kameran bredvid eller till och med inuti karaktären.

Förstapersonsperspektiv har t ex en kamera som är inuti karaktären och enbart kan registrera det som karaktären upplever.

Tredjepersonsperspektiv kan vara lika nära, internt, men kan även skrivas med olika avstånd mellan kamera (berättare) och karaktären. T ex kan kameran sitta strax utanför huvudet och registrera lite mer än det som sker inuti karaktären, eller kanske några meters avstånd från karaktären (medeldistans). Om kameran hålls på långt avstånd kallas det externt och berättaren visar stora delar av omgivningarna men blir då samtidigt mindre personlig.

Enkelt uttryckt: ju större avstånd mellan kamera och karaktärer, ju större flexibilitet att zooma in i olika karaktärer i samma scen.

En bra tumregel är att om du skriver nära din karaktär, inuti den, så bör du inte växla perspektiv inom scenen. Det skapar förvirring hos läsaren. När du vill kliva in i någon annan karaktärs tankar eller känslor, så gör du i stället ett tydligt scenbyte.

Om du har ett mer distanserat perspektiv så går det bra att växla perspektivperson (POV, Point of view) inom scenen. Det är dock viktigt att göra detta på ett sätt som låter läsaren följa med i skiftena, t ex att zooma ut och ge en objektiv beskrivning som leder uppmärksamheten mot den andre karaktären innan du zoomar in i dennes tankar eller känslor. Ett annat bra sätt är att markera med nytt stycke.

Nora Roberts håller i sin bok Gömstället kameran på stort avstånd från sina karaktärer. I flera scener kan du se hur hon zoomar ut från en karaktärs tankar och känslor och senare zoomar in i en annan karaktärs inre liv.

Läs gärna Gömstället, ISBN 9789100183172, och fundera över hur du uppfattar dessa perspektivväxlingar – är det svårt att hänga med eller flyter det på bra?

  • Om det stör dig – titta närmare på varför du inte tycker att det flyter på bra vid dessa tillfällen.
  • Om du läser/lyssnar utan att notera växlingarna, studera gärna hur hon leder läsaren från den ena karaktärens inre liv till den andres på ett (för dig) sömlöst sätt.