Hur du lyckas fånga och fängsla läsaren

Har du hört talas om den där kroken som ska fånga läsaren tidigt i din berättelse? Kroken är ett verktyg du behöver bemästra om du vill ha läsare som bara måste fortsätta till nästa mening, nästa sida och nästa kapitel.

Sättet du inleder din berättelse är avgörande för om läsaren kommer fortsätta läsa eller inte. Inledningen är försäljningsargumenten, och du vill självklart få läsaren på kroken. Dessutom vill du lika självklart att de ska fortsätta läsa hela boken och därefter säga ”wow, den här måste jag rekommendera andra att läsa”.

Nyckeln är kroken.

Krokens syfte är att väcka nyfikenhet. Den behöver finnas redan i inledningen av din berättelse. Men krokens dragningskraft varar bara tills svaret har utkristalliserar sig. Därför vill du hela tiden slänga ut en ny krok, eller till och med flera, till dess att du når slutet.

Hemligheten: Kroken är ett frågetecken

Om du har en fiskekrok och vänder på den så har du ett frågetecken. Det är alltid så jag tänker på berättelsens krok: det är frågetecken du ska väva in i berättelsen. Frågan ska inte synas, men läsaren ska känna den. Det handlar om att bygga din text så att läsaren ställer sig en vem/hur/vad/när/varför/vad händer-fråga, tex ”varför ser hon inte igenom hans lögner?”, ”hur ska hon lyckas ta sig ur den där knipan?”, ”vem är det som döljer sig i skuggorna?”, ”kommer hon hitta modet som krävs för att … ?” osv.

Varje ny fråga (krok) skapar spänning och läsaren känner att hen bara behöver läsa en liten stund till för att få svaret. Bara några sidor till. Men som av en slump (eller inte!), väcks en ny krok-fråga som gör att läsaren fortfarande inte kan lägga ner boken.

Kroken ska gripa tag i läsaren

Den första inledande kroken anses ofta vara helt avgörande för att läsare ska fortsätta läsa. Det är så lätt att sluta efter några sidor, när läsaren fortfarande inte har investerat tid utan med enkelhet kan hoppa till en annan, mer intresseväckande bok. Se därför till att redan i första meningen eller åtminstone första stycket väcka en nyfiken fråga hos läsaren.

Den inledande kroken är inte densamma som den övergripande berättelsens frågeställning. Kroken finns bara där för att dra läsaren framåt, ett litet steg i taget. Varje krok kan vara olika stor, dvs den kan besvaras snart eller långt fram, men tricket är att den alltid ska avlösas av en ny. Då håller du intresset på topp!

Cliffhangers i slutet av kapitel är en variant på krok, där du avslutar ett kapitel precis där läsaren ställer sig en vem/hur/när/varför/vad händer-fråga. Men att avsluta varje kapitel på detta sätt kan upplevas enformigt och förutsägbart. Krokarna lägger du in löpande i texten, och när ett svar är på plats väcks nästa nyfikna fråga hos läsaren.

Exempel på hur du introducerar en ny krok kan vara genom att

  • introducera något överraskande, något oväntat
  • visa läsaren hur en av karaktärerna gör ett ödesdigert val och snabbt närmar sig faran eller ett misslyckande (dvs, läsaren vet mer än karaktären själv gör)
  • visa hur karaktären har pest och kolera att välja mellan
  • avslöja att allt inte är som det hittills har verkat

Kroken kan komma i många varianter, olika skepnader, men i grund och botten handlar det om att väcka en fråga hos läsaren, en frågeställning som kittlar läsarens nyfikenhet. Om du lyckas med det, så har du läsaren på kroken. Lyckas du riktigt väl så har du läsare som bara planerat att läsa en stund men sedan upptäcker att gryningen närmar sig snabbt.

Detta inlägg har 3 kommentarer

  1. Katarina Persson

    Jättebra inlägg, bra att friska upp sig med när man inte skrivit på ett tag, speciellt det där om flera krokar längs vägen. 🙂

Kommentarer är stängda.