Läsupplevelsen underskattad hos gymnasielärare?

Forskare vid Umeå universitet har kommit fram till att ett ökat fokus på läsupplevelsen skulle kunna bidra till ökad läslust hos gymnasieelever, och på så vis vända trenden med sviktande läsvanor och läsförståelse.

Bakgrunden är att olika studier visar hur läsvanorna och läsförståelsen bland svenska gymnasieelever långsamt men stadigt minskar. Detta är något som politiker och därmed skolstyrelsen har vidtagit olika åtgärder för, i syfte att vända trenden. Bland annat föreskrivs det i gällande kursplaner att skönlitteratur ska undervisas, men det finns ingen beskrivning på hur det ska genomföras. Det är detta som forskare vid Umeå universitet grävt lite igenom att fördjupa sig i lärarnas perspektiv – hur genomför de sitt uppdrag med det långsiktiga målet att öka läsvanor och läsförståelse igen?

Studien visade att lärare fokuserade på effekterna av att läsa skönlitteratur, med fokus på mätbara resultat, snarare än de estetiska dimensionerna. Det visade sig även att läraren styrde vad, var och hur eleverna skulle läsa. Det kopplades till att lärarna ville följa styrdokument och även nå resultat i tex internationella skolmätningar.

Forskarna kom fram till att ett ökat fokus på läsupplevelsen av skönlitteratur, snarare än mätbara resultat, skulle kunna vara nyckeln till långsiktig läslust och ökad läsförståelse.

För den läsvane (hihi) så hittar du vetenskapsartikeln här: Teaching fiction in the age of measurability: Teachers’ perspectives on the hows and whats in Swedish L1 classrooms. (Wintersparv, S., Sullivan, K. P. H., & Lindgren Leavenworth, M. (2019))

Bild av Ina Hall från Pixabay