Skriva fängslande kärleksintrig med massor av konflikt

Tips för konflikt i en kärleksintrig: tänk push & pull

Skriver du skönlitteratur som inkluderar en kärleksrelation? Då vill du inkludera en mängd olika sorters konflikt, både interna och externa. Tänk gärna push/pull.

Pull: de måste/vill vara tillsammans (graden av egen vilja kan variera inom berättelsen)

  • Det måste finnas någon form av attraktion redan från start, även om en relation skulle vara otänkbar (just nu). Vilka egenskaper har den andre som attraherar? Hur agerar den personen som synliggör dessa egenskaper?

  • Det behöver ofta finnas en yttre omständighet som tvingar paret att träffas återkommande, t ex ett arbetsuppdrag eller att de har gemensamma vänner/släktingar osv.

Push: de kan/får/vill inte vara tillsammans

Det finns olika yttre och inre hinder, t ex

  • förväntningar från samhälle och/eller familj
  • drömmar som äntligen kan slå in – men inte om hen väljer kärleken
  • inre förväntningar på sig själv eller missuppfattningar om sig själv – där karaktären behöver komma till insikt och genuint förändras för att vara öppen för ett seriöst och långvarigt förhållande.
  • konkurrens i forma av någon annan som använder alla knep för att själv vinna kärleken med den ene huvudkaraktären (triangeldrama!)

Både push och pull behöver finnas för att skapa konflikt, båda behöver upplevas lika starka och båda behöver finnas i både interna och externa varianter.

Tips: om du vill arbeta med kärleksintrigen i din berättelse så kan du gå 12-veckorskursen SKRIV FANTASTISK ROMANCE, som självstudiekurs eller med individuell respons.