Snöflingemetoden – 10 steg för att komma igång med din romanidé

Har du hört talas om snöflingemetoden, eller Snow Flake Method? Det är en metod som kan hjälpa dig att förädla din bokidé till en historia som håller hela vägen till färdig bok. Genom att hjälpa dig att ”tänka efter före” så frigör den samtidigt kreativiteten så du kan få till bra karaktärer och kanske även lite extra djup i din historia.

I mitt yrke som kommunikatör har jag skrivit massor. Sakliga texter, med en intresseväckande rubrik och korrekt sammanfattande ingress. Pang på rödbetan med de viktigaste budskapen först. Men, för att skriva en roman krävs en helt annan skrivteknik. Att skriva skönlitterärt innebär bland annat att inkludera målande beskrivningar och väcka känslor, både hos karaktärerna och hos läsaren. Och det krävs fantasi. Min yrkeserfarenhet har drillat mig hårt i att skära bort allt fluff fluff och klippa bort, bort, bort alla darlings. Så när jag först skulle börja skriva en roman stod jag något handfallen. Var börjar jag? Hur gör jag, konkret, för att överhuvudtaget komma igång på ett sätt som leder mig mot en färdig produkt (och inte en massa påbörjade utkast som aldrig leder hela vägen).

En av de första saker jag sprang på var snöflingemetoden, Snow Flake Method, som gav mig precis den skjuts framåt som jag behövde där och då. Det är en strukturerad form att arbeta fram händelser och karaktärer, och gav mig en fantasiboost som fullständigt förvånade mig själv! Med tiden har jag insett att den här metoden matchar andra modeller väldigt väl och därför är detta något jag gärna tipsar om. Det kan vara en riktigt bra startpunkt för den som skriver skönlitterärt men har svårt att gå från idé till utkast på ett sätt som är både strukturerat och främjar kreativitet.

Låt idén växa organiskt och metodiskt

Grundtekniken handlar om att börja smått och sedan bygga upp mer efterhand, på samma sätt som en matematiskt beräknad snöflinga växer fram (ordet snow flake method syftar på fraktalberäkning, där man matematiskt återskapar ett mönster genom att samma formel används om och om igen, t ex kan man på så vis få fram en snöflinga).

En fraktalberäknad snöflinga kan se ut som ovan (exempel från Randy Ingemanssons blogg, där han beskriver sin metod och val av namn).

10 steg utkristalliserar din romanidé

Här följer metoden i 10 steg. Lägg inte för mycket vikt vid varje steg, utan syftet med varje delmoment är att lägga grunden för det som kommer i nästa steg. Håll tempo. Efter hand som du kommer på nya idéer och fördjupar din historia får du gå tillbaka och revidera tidigare steg. Det är bra, det ger dig en tight historia som håller ihop hela vägen. En bit in i processen kanske du även identifierar svagheter och kan hantera dessa innan du börjar skriva själva historien.

Från bokidé till färdigt manus i tio steg med snöflingemetoden.
Snöflingemetoden är ett sätt att utveckla din idé till ett manus som håller hela vägen. Kom bara ihåg att avbryta planeringsfasen och skriva för glatta livet när du får kreativa och spännande idéer – för det kommer du få!

Så, här kommer snöflingemetodens 10 steg:

1. Lägg ca 1 timme på att sammanfatta din bokidé i en enda mening. Vad ska den handla om? Denna mening kommer bli din grund, som sammanfattar historien, så lägg tid på att göra denna bra. Du kommer med all säkerhet vilja göra förändringar framöver, det är helt naturligt och visar att ditt manus utvecklas, men du behöver ändå ha en första tydlig grundidé klar för dig. Det är bra om meningen inkluderar vem huvudfiguren är, vad hon försöker uppnå (mål) och vad som hindrar (yttre och inre motstånd). Kanske kan du även inkludera vilken situation eller händelse som startar hela kedjan av händelser som sedan följer.

2. Lägg ytterligare ca 1 timme på att utveckla ovanstående mening till ett stycke. Inkludera huvudkonflikterna och hur historien slutar. Ett vanligt sätt att skriva en historia är 3 stora vändpunkter och en avslutning som knyter ihop säcken. Om du följer detta ska du nu ha ett stycke bestående av första sammanfattande meningen (punkt 1) följt av en mening för varje motgång/vändpunkt samt en mening som beskriver slutet. Nu har du redan en övergripande sammanfattning av hela boken som innehåller dina viktigaste nyckelscener.

3. Nu är det dags att fördjupa dig i karaktärerna. Använd en timme per huvudkaraktär och gör en kort beskrivning. Namn, en mening om karaktärens utveckling i historien, vad är hennes mål och underliggande behov (t ex frihet eller att känna sig älskad), vad är det som hindrar karaktären att nå sitt mål (inre och/eller yttre konflikt), vad behöver hon lära sig för att nå det målet, hur utvecklas hon mm.

OBS! När detta steg är klart bör du gå tillbaka och kika på din sammanfattning på en mening och ett stycke. Kanske behöver de revideras? Det är i så fall bara bra – dina karaktärer har gett dig ett mer komplett perspektiv. Du bör återkommande uppdatera tidigare moment, efterhand som din historia utvecklas och fördjupas.

4. Ta fram din summering från steg 2 och utveckla varje mening till ett stycke. Varje stycke slutar i en katastrof/vändpunkt och det sista stycket avslöjar hur boken slutar. Nu har du en fylligare sammanfattning av händelserna i boken på ca en sida.

Om du vill så kan du följa nedanstående schematiska upplägg som är en ytterst grov förenkling av den struktur som merparten av alla bra historier följer. Känn dig inte låst av detta, min förhoppning är att det ska ge dig en ledstång att hålla dig i, lite inspiration, om du så behöver (jag kommer att beskriva den här grundstrukturen mer detaljerat i ett kommande blogginlägg):

Del 1
Vilken situation uppstår som sätter igång hela skeende av händelser som leder till det rafflande slutet? Och hur tvingar detta henne att välja väg. Vändpunkten på slutet är ett ”point of no return” och innebär att hjälten har ett nytt mål eller uppdrag.

Del 2

Hur försöker huvudkaraktären möta den nya situationen som har uppstått? Vilka lösningar försöker hon sig på? Vad händer som gör att situationen bara blir värre och värre (konflikt och motstånd)? På slutet händer något – vad? – som får hjälten att ändra strategi, där hon går från att reagera till att proaktivt agera.

Del 3
Vad gör huvudkaraktären för att agera mer proaktivt, ta kommandot över situationen? Har hon t ex kommit till insikt om att hon behöver besegra egna svagheter (vilket kräver mod)? Hur ser motkrafterna ut som hindrar hjälten att nå målet? När allt känns förlorat, vad sker då som förändrar spelplanen och innebär att hjälten (kanske) har en chans att nå målet, trots allt?

Del 4

Av egen kraft, genom insikt och mod, lyckas hjälten övervinna inre och/eller yttre motstånd och når målet. (Det är för övrigt pga detta som hjälte-begreppet kommer in: huvudkaraktären har gjort precis allt i sin makt för att nå målet trots risken att förlora allt.)

5. Utveckla varje huvudkaraktär och berätta historien ur den personens perspektiv. Ungefär en sida för varje huvudkaraktär och en halv sida för övriga viktiga karaktärer. Det kommer ge dig verktyg att fördjupa historien och även upptäcka om något inte riktigt stämmer från alla vinklar.

6. Utveckla din synopsis. Ta varje stycke från punkt 4 och utveckla till en sida vardera. Det ger dig den övergripande logiken och tvingar dig att fatta strategiska beslut. Kom ihåg att göra matchande justeringar i din första beskrivning på en mening och i berörda karaktärsbeskrivningar.

7. Utveckla dina karaktärsbeskrivningar. Hur förändras de under historien, hur påverkar och påverkas de av varandra och av händelserna i historien? Hur pratar de och hur rör de sig? Nu lägger du grunden och målar upp en karaktär du kommer känna utan och innan, vad hon gör och varför. Detta kommer bidra till att du kan gestalta på djupet när du väl ska skriva boken.

8. Snart är det dags att skriva första utkastet! Men innan dess bör du spalta ner alla dina scener. Det ger dig ytterligare en möjlighet att granska att historien håller innan du faktiskt börjar skriva – det är så tråkigt att behöva arbeta om en roman som redan är till största delen skriven. Utgå från synopsisen i steg 6 och skriv en scen per rad. Notera vilken karaktär som är POV (point of view, dvs den som har perspektivet i just den scenen) och beskriv vad målet är i början av scenen och hur det målet uppfylls alternativt, helst, hur det inte uppfylls (en bra historia kräver lite motstånd).

Det finns tydliga tekniker för hur du skriver en bra scen, även detta kommer jag beskriva i ett framtida blogginlägg.

9. För varje scen som du har definierat i steg 8, skriv ett par stycken som beskriver huvuddragen och eventuellt bra dialoger eller miljöbeskrivningar du kommer på. Beskriv konflikten (yttre och/eller inre) och hur den utvecklas. Märker du att scenen är för tunn så kan du antingen utveckla den så den ger historien en mening, eller stryka den redan nu. Detta steg kan du hoppa över om du är van skribent, men är du nybörjare kan det vara värdefullt.

0. Skriv! Du har nu identifierat vilka scener du behöver, vad dessa ska innehålla, vilka personer som ingår och vad dessa gör osv. Nu kommer du kunna skriva effektivt, med karaktärsutveckling och händelser som vävs samman till en fantastisk historia – och håller ihop hela vägen. De stora dragen har du löst. När du sedan skriver kommer du fylla på med roliga/häftiga/spännande/kluriga detaljer. Och du kommer fortsätta upptäcka nya saker medan du skriver och din historia blir hela tiden tydligare och fylligare!

Vad du än gör: glöm inte att ta tillvara alla häftiga idéer under tiden!

Det finns självklart en flora av idéer på hur du kan komma igång och utveckla din bokidé, snöflingemetoden är bara en av dem. Jag tyckte att den fungerade riktigt bra för mig när jag skulle börja med mitt första romanprojekt. Men (!!!) jag har ett sista råd: när du sitter och utvecklar din manusidé kommer du skapa riktigt bra beskrivningar, meningar, scener och idéer som är mer detaljerade än vad som passar in i ovanstående struktur. Lägg då snöflingemetoden åt sidan och bara skriv av dig för allt du är värd. Detta kan du temporärt spara undan och fortsätta utveckla manuset på ett övergripande plan. Det frigörs massor av kreativitet i den här processen och om du tar tillvara på det när du är i det flowet, så kommer ditt språk och beskrivningar bli bästa möjliga. Redigera och fortsätta med snöflingemetoden kan du återkomma till när du har skrivit av dig det fantastiska som utspelas i ditt huvud.

Lycka till!


Lär dig mer
The Snowflake Method togs fram av Randy Ingermanson och är numera en modell som används flitigt och ofta refereras till. Vill du lära dig mer föreslår jag att du botaniserar på hans sajt: https://www.advancedfictionwriting.com/articles/snowflake-method/

Detta inlägg har 4 kommentarer

  1. tina

    Wow så bra inlägg! Tack för tipset. Den här metoden är helt annorlunda från hur jag skrivit min första bok, men blir sugen på att prova den framöver 🙂

    1. Ja, det är en systematisk och bra metod som även funkar bra i redigeringsfasen ✍👊😊

  2. Låter mycket bra. Ska tillämpa metoden bakifrån och gå igenom mitt nästan färdiga manus. Fast när jag börjar skriva vet jag inte hur det ska gå. Det får visa sig allt eftersom.

Lämna ett svar