Berättelsens sista fjärdedel handlar om upplösningen. Nu ska läsaren få svaret på den underliggande fråga som väcktes i början och som genomsyrat berättelsen. Helst ska slutet bjuda på ett överraskande slut som samtidigt är fullt logiskt. Mycket ska in på dessa sidor och berättelsen håller därför ofta högt tempo.

Fortsätt läsa Slutet av berättelsen: när din huvudkaraktär blir hjälte och läsaren får svaret på den underliggande frågan

I din berättelses andra fjärdedel ska det bli tydligt för läsaren vilka risker som står på spel och hur omfattande motståndet är. I denna fasen väver du gärna in scener som lyfter fram det underliggande temat och passar kanske på att väva in lite komik.

Fortsätt läsa Dramaturgi fas 2: ”Hur ska protagonisten hantera den här situationen?”