Om din berättelse ska följa en dramaturgisk struktur så börjar första fjärdedelen med något som väcker intresse hos läsaren. I början av din bok presenterar du huvudkaraktärerna och det som är viktigt för dem. Etablera även miljön. Kroken, som är en intresseväckande fråga, vävs in tidigt och du introducerar dessutom bokens grundfråga. Denna artikel är del 2 som handlar om dramaturgi som verktyg för att skriva en bra berättelse.

Fortsätt läsa Bokens uppstart ska väcka nyfikenhet och visa normaltillstånd

Dramaturgi hjälper dig skriva en berättelse som blir läst, och ger dig verktyg att utveckla dina karaktärer, hålla ett bra tempo, integrera underliggande tema mm. Dramaturgi ger dig en grund som övriga viktiga delar i historieberättandet kan vila på.

Fortsätt läsa Så här bygger du grunden till en bra berättelse – med avgörande händelser på rätt ställe

Snöflingemetoden hjälper dig att gå från bokidé till färdigt manus i 10 steg. Här beskriver jag hur.

Fortsätt läsa Snöflingemetoden – 10 steg för att komma igång med din romanidé